SEARCH REKRYTERING & INTERIM MANAGEMENT

Henrik Ihre arbetar med rekrytering, search och interim management inom kommunikation, marknad, media, reklam, webb samt försäljning. Har lång erfarenhet som chef inom kommunikations-, media- och tv-industrin och har drivit och startat upp ett flertal företag.

Henrik har tidigare även arbetat med investeringar i tillväxtbolag inom internet och hjälpt start-ups med rådgivning. Är idag delaktig i banken SEBs Greenhouse Scale up advisory group för tillväxtbolag som rekryteringsexpert.

För mer info och kontakt: henrik.ihre@tvdinner.se
Konsultprofil samt referenser skickas gärna på begäran.
LinkedIn profil >>